Forældrebestyrelsens arbejde

Forældrebestyrelsen i Rebild kommunale dagpleje består af:

- 7 forældre

- 1 dagplejer repræsentant

- 1 dagplejepædagog

- lederen af dagplejen

Forældrebestyrelsen afholder minimum 6 årlige møder. I denne valgperiode arbejdes der med udvalgte temaer relateret til ”den attraktive dagpleje”.

Gennem ledelsesrepræsentanten informeres der om dagplejens daglige drift og herunder også  økonomi.

Som bestyrelse har vi kun mulighed for at vedtage principielle beslutninger. Vi forholder os til og drøfter politikernes beslutninger og udspil der vedrører dagplejen. Lige så med den information og de problemstillinger vi får kendskab til gennem samarbejdet med ledelsen, pædagogen, dagplejernes repræsentant og eventuelle forældre indspark.

Vi er 7 forældre til at repræsentere ca 350 børn og jer som forældre, derfor er det meget vigtigt for os at få henvendelser fra I andre forældre.

Oplever du noget du undrer dig over eller noget du gerne vil give ris/ros for, er du velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen. Vi har tavshedspligt.

Er du interesseret i at få mere kendskab til, eller have mere indflydelse på dit barns overordnede forhold i dagplejen - så mød op til den årlige generalforsamling.

Det er her du har mulighed for at stille op til bestyrelsen, samt høre om bestyrelsens arbejde det seneste år.

Pt. afholdes generalforsamlingen altid i årets 1. kvartal. Invitation til denne deles ud af din dagplejer, hvor du også skal tilmelde dig.

 

FORÆLDREBESTYRELSEN 2018 - 2019

Formand
Sine Vels Pedersen
Rørbæk/Nørager
Mail: sine_vels_Pedersen(at)remove-this.hotmail.com 

Jeg har en søn fra marts 2014 og en søn fra august 2016. Vi har valgt den kommunale dagpleje, da vi finder dette pasningstilbud meget attraktivt for vores børn. Dagplejen er for os et stabilt og trygt miljø, hvor vores børn har en hverdag fuld af positive udfordringer/udvikling.
Dette vil jeg gerne være med til at bibeholde og fortsat udvikle på som medlem af forældrebestyrelsen. 

 

 

Næstformand
Christina Pedersen
Suldrup
Mail: chrisped86(at)remove-this.gmail.com

Jeg har en datter fra februar 2016. For os er er kommunal dagpleje valgt for at vores barn møder og er sammen med den samme voksen hele dagen. Dagplejen skaber et lille, trygt og forudsigeligt miljø, som vores datter profiterer af.
Børn har individuelle behov og jeg finder det derfor vigtigt, at den kommunale dagpleje fortsat er en pasningsmulighed i fremtiden, således forældre har flere valgmuligheder ift. pasningstilbud. Ligeledes ønsker jeg at fortsætte arbejdet med at udvikle dagplejen som et attraktivt og pædagogisk fagligt tilbud. Hvorfor jeg også vælger at være aktiv i forældrebestyrelsen.  

 

 

Medlem
Anna Cathrine Skalborg Dietz
Støvring
Mail: acskdi(at)remove-this.gmail.com

Jeg har to drenge fra hhv. 2015 og 2017. Det er et aktivt valg, at vælge den kommunale dagpleje. Dagplejen er i mine øjne et trygt miljø, personlighed og rummer forskelligheden.
Jeg valgte at stille op til bestyrelsen for at være med til at sikre en attraktiv dagpleje nu og fremover, så den kan sikre gode forhold for vores børn.


Medlem
Daniel Olesen
Ravnkilde/Haverslev
Mail: daniel(at)remove-this.danielolesen.net

Jeg har en søn fra december 2015, som får følgeskab af lillebror/lillesøster fra juli 2018. For os var det helt naturligt at vælge den kommunale dagpleje, da vi prioriterede de trygge, kærlige og forudsigelige rammer, som dagplejeren kan tilbyde. Jeg valgte at stille op til forældrebestyrelsen for at vær med til at sikre, at vi fortsat har en attraktiv dagpleje i Rebild Kommune med de bedste vilkår for vores børn, men ikke mindst også, at vore dagplejere får de bedste og mest optimale forhold at udføre deres arbejde under, således Rebild kommunes dagpleje er attraktiv for både forældre, børn og dagplejere. 

Medlem
Tonje Neegaard Olesen
Støvring
Mail: tonjeanine(at)remove-this.Hotmail.com

Jeg har Axel fra februar 17. Valget om den kommunale dagpleje handler for os om at sikre den bedste start for vores børn.
Dagplejen repræsenterer stabilitet, rummelighed og nærvær, samtidig med at vores børn får oplevelser og udvikling, er ruster dem til fremtiden.
Jeg valgte at stille op i bestyrelsen for at sikre dagplejernes og børnenes vilkår. Børn tilbringer mange timer i dagplejen og det er derfor vigtigt at de, sammen med dagplejerne har de bedste betingelser for en god hverdag.

 

 

Medlem
Louise Rask Larsen
Støvring
Mail: louiserask(at)remove-this.hotmail.com

Jeg har en datter fra juni 2006. Den kommunale dagpleje har for os været et bevidst valg, da vores datter møder den samme voksen hver dag og er i de samme trygge omgivelser. Ligeledes har det været vigtigt for os, at der er plads til det enkelte barns behov og forskellighed.
Jeg har valgt at være med i bestyrelsen for at arbejde for både vores børn og dagplejernes vilkår, så dagplejen også i fremtiden vil være et attraktivt valg.

 

 

Medlem
Eva Sonne Hurup
Rørbæk/Nørager
Mail: eva-sonne(at)remove-this.hotmail.com

Jeg er mor til Benedicte fra november 2016.
Vi har valgt den kommunale dagpleje til vores datter, da det er vigtigt med en tryg og genkendelig hverdag i små overskuelige rammer. Derudover finder vi som forældre tryghed i, at dagplejeren har et netværk med støtte, sparring og videreuddannelse.
Jeg er med i forældrebestyrelsen for at sikre at Rebild Dagpleje forbliver et attraktivt valg både for børn og forældre, men samtidig også for at sikre en attraktiv hverdag for dagplejeren sammen med vores børn.

 

 

Suppleant
Bente Strunge Andersen
Nørager
Mail: bente-olesen84(at)remove-this.hotmail.com

Jeg er mor til Julie fra 2012 og Lucas fra 2016. Vi har bevidst valgt den kommunale dagpleje, da denne tilbyder stabile og trygge rammer for vores børn. Vi er ligeledes sikret pasningsmuligheder ved ferie og sygdom. Vores børn er blevet introduceret til andre voksne og større børnegrupper, der er med til at ruste dem til verden udenfor.
Jeg er med i forældrebestyrelsen for at arbejde for både dagplejernes og børnenes vilkår, så vi fortsat kan tilbyde et attraktivt pasningstilbud. 

 

 

Suppleant
Sabrina Byrialsen Munk
Skørping
Mail: sabrinamunkjohansen(at)remove-this.gmail.com

 

 

 

 

Leder af Rebild Dagpleje 
Helle Pedersen
Mail: ihelp(at)remove-this.rebild.dk

 

 

 

 

Repræsentant for dagplejerne
Karin Aarup-Jensen
Støvring
Mail: kaaaje(at)remove-this.gmail.com 

 

 

 

 

Repræsentant for dagplejepædagogerne
Kirsten Jøker Dons
Mail: kjdo(at)remove-this.Rebild.dk

Kontakt

Rebild Dagpleje
Hobrovej 110
9530 Støvring
Tlf. 99 88 78 03
Mail: dagplejen(at)remove-this.rebild.dk
(Obs.: (at) = @ når du skriver mailadressen)


Dagplejen kan kontaktes:
Mandag-torsdag  kl. 13.00-15.00
Fredag               kl. 12.30-14.00

Guldkorn

En lille sjov episode i et dagplejehjem. Dagplejer har to drenge, som bruger megen tid på at diskutere, hvis der er hvis. "Det er min", lyder det mange gange og dagplejer siger hver gang, at man skal dele. Hun og børnene skal bage en dag og børnene er med ude i det store skab for at finde en pose mel. Jonathan får øje på en pose chips på hylden og siger, at han vil smage. "Nej, det er min" siger dagplejeren, hvorpå den lille rod kigger på hende og siger bestemt; "vi skal jo dele".
Så næste gang vil dagplejeren tænke sig om en ekstra gang, inden hun svarer børnene.