Forældrebestyrelsens arbejde

Forældrebestyrelsen i Rebild kommunale dagpleje består af:

- 7 forældre

- 1 dagplejer repræsentant

- 1 dagplejepædagog

- lederen af dagplejen (som referent)

Forældrebestyrelsen afholder minimum 6 årlige møder. I denne valgperiode arbejdes der med udvalgte temaer relateret til ”den attraktive dagpleje”.

Gennem ledelsesrepræsentanten informeres der om dagplejens daglige drift og herunder også  økonomi.

Som bestyrelse har vi kun mulighed for at vedtage principielle beslutninger. Vi forholder os til og drøfter politikernes beslutninger og udspil der vedrører dagplejen. Lige så med den information og de problemstillinger vi får kendskab til gennem samarbejdet med ledelsen, pædagogen, dagplejernes repræsentant og eventuelle forældre indspark.

Vi er 7 forældre til at repræsentere ca 350 børn og jer som forældre, derfor er det meget vigtigt for os at få henvendelser fra I andre forældre.

Oplever du noget du undrer dig over eller noget du gerne vil give ris/ros for, er du velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen. Vi har tavshedspligt.

Er du interesseret i at få mere kendskab til, eller have mere indflydelse på dit barns overordnede forhold i dagplejen - så mød op til den årlige generalforsamling.

Det er her du har mulighed for at stille op til bestyrelsen, samt høre om bestyrelsens arbejde det seneste år.

Pt. afholdes generalforsamlingen altid i årets 1. kvartal. Invitation til denne deles ud af din dagplejer, hvor du også skal tilmelde dig.

FORÆLDREBESTYRELSEN 2017 - 2018 

Formand
Anna Cathrine Skalborg Dietz
Støvring
Mail: acskdi(at)remove-this.gmail.com

Jeg har en søn fra marts ´15. Det var et aktivt valg, at vælge den kommunale dagpleje. Dagplejen er i mine øjne et trygt miljø, personlighed og rummer forskelligheden. 
Jeg valgte at stille op til bestyrelsen for at være med til at sikre en attraktiv dagpleje nu og fremover, så den kan sikre gode forhold for vores børn.

 

 

Næstformand
Sine Vels Pedersen
Rørbæk/Nørager
Mail: sine_vels_Pedersen(at)remove-this.hotmail.com 

Jeg har en søn fra marts 2014 og en søn fra august 2016. Vi har valgt den kommunale dagpleje, da vi finder dette pasningstilbud meget attraktivt for vores børn. Dagplejen er for os et stabilt og trygt miljø, hvor vores børn har en hverdag fuld af positive udfordringer/udvikling.
Dette vil jeg gerne være med til at bibeholde og fortsat udvikle på som medlem af forældrebestyrelsen. 

 

 

Medlem
Charlotte Houmøller Sprøgel
Støvring
Mail: charlotte_houmoeller(at)remove-this.Hotmail.com

Jeg er mor til 3 børn, som alle har været passet i dagplejen - yngste er Ida fra marts 2015. Jeg synes, at dagplejen er et helt fantastisk pasningstilbud til de små børn. Jeg har valgt at være med i forældrebestyrelsen, fordi jeg gerne vil være med til at udvikle og fremtidssikre dagplejen som et fortsat attraktivt tilbud set ift. børnene, forældrene og dagplejerne. Det er vigtigt, vi anerkender dagplejerne for deres indsats, og at både forældre og dagplejere inddrages i en fortsat udvikling af dagplejen.

 

Medlem
Mette Alexandersen
Nørager
Mail: mettealexandersen(at)remove-this.hotmail.com 

Jeg har en datter fra august 2012 og en søn fra maj 2015. For mig har den kommunale dagpleje været det naturlige valg til mine to børn. Jeg mener at de kommunale dagplejere har kunnet give, den bedste og mest kærlige og kompetente pasning af mine børn. Den kommunale dagpleje er fleksibel, med sparring og jeg er glad for at børnene mødes med andre børn i legestue. Det er med til at give mine børn et godt kendskab til børn de senere skal gå i børnehave og skole med.

Jeg vil gerne være med til at gøre den kommunale dagpleje et attraktivt sted at være både for vores børn og dagplejere.  

 

 

Medlem
Maria Højberg Jensen
Støvring
Mail: mariaenielsen(at)remove-this.hotmail.com 

Jeg har en søn fra april2011 og en søn fra januar 2015. For min mand og jeg har den kommunale dagpleje altid været et naturligt valg til vores to drenge. Jeg synes det er vigtigt med de kendte og trygge omgivelser, som dagplejen giver.

Jeg har valgt at være med i Forældrebestyrelsen for at være med til at sikre den attraktive dagpleje, som vi kender den i dag, og samtidig hjælpe til med at gøre den kommunale endnu mere attraktiv i fremtiden. 

 

 

Medlem
Michelle Kjær
Bælum
Mail: michellenedergaard(at)remove-this.gmail.com

Jeg har en datter fra april ´15. For min mand og jeg har den kommunale dagpleje været et naturligt valg. De kompetencer og trygge rammer den kommunal dagpleje kan give vores datter, vægter vi meget højt.
Jeg har valgt at være med i forældrebestyrelsen, for at gøre den kommunale dagpleje til et attraktivt valg for os i Rebild Øst. Derudover vil jeg være med til at sikre, at dagplejen er et godt sted at være både for vores børn, men også for vores dygtige dagplejere.

 

 

Medlem
Rikke Sahl
Støvring
Mail: rikkesahl(at)remove-this.hotmail.com

Jeg er mor til 2 - en dreng fra 2013 og en pige fra 2015.
Efter at vores søn har været i vuggestue, var jeg slet ikke i tvivl om, at vores datter skulle i kommunal dagpleje. Nærhed, tæt dialog og det er den samme voksen, som er sammen med barnet hele dagen, giver et trygt og stabilt pasningstilbud.
Jeg har valgt at være med i forældrebestyrelsen, fordi jeg gerne vil være med til fortsat at udvikle den kommunale dagpleje, således den fortsat vil være et attraktivt sted for både børn, forældre og dagplejere.

 

 

 

Suppleant
Christina Pedersen
Suldrup
Mail: chrisped86(at)remove-this.gmail.com

Jeg har en datter fra februar 2016. For os er er kommunal dagpleje valgt for at vores barn møder og er sammen med den samme voksen hele dagen. Dagplejen skaber et lille, trygt og forudsigeligt miljø, som vores datter profiterer af.
Børn har individuelle behov og jeg finder det derfor vigtigt, at den kommunale dagpleje fortsat er en pasningsmulighed i fremtiden, således forældre har flere valgmuligheder ift. pasningstilbud. Ligeledes ønsker jeg at fortsætte arbejdet med at udvikle dagplejen som et attraktivt og pædagogisk fagligt tilbud. Hvorfor jeg også vælger at være aktiv i forældrebestyrelsen.  

 

 

Leder af Rebild Dagpleje 
Helle Pedersen
Mail: ihelp(at)remove-this.rebild.dk

 

 

 

 

Repræsentant for dagplejerne
Karin Aarup-Jensen
Støvring
Mail: kaaaje(at)remove-this.gmail.com 

 

 

 

 

Repræsentant for dagplejepædagogerne
Kirsten Jøker Dons
Mail: kjdo(at)remove-this.Rebild.dk

Kontakt

Rebild Dagpleje
Hobrovej 110
9530 Støvring
Tlf. 99 88 78 03
Mail: dagplejen(at)remove-this.rebild.dk
(Obs.: (at) = @ når du skriver mailadressen)


Dagplejen kan kontaktes:
Mandag-torsdag kl. 13-15
Fredag               kl. 13-14

Guldkorn

En lille sjov episode i et dagplejehjem. Dagplejer har to drenge, som bruger megen tid på at diskutere, hvis der er hvis. "Det er min", lyder det mange gange og dagplejer siger hver gang, at man skal dele. Hun og børnene skal bage en dag og børnene er med ude i det store skab for at finde en pose mel. Jonathan får øje på en pose chips på hylden og siger, at han vil smage. "Nej, det er min" siger dagplejeren, hvorpå den lille rod kigger på hende og siger bestemt; "vi skal jo dele".
Så næste gang vil dagplejeren tænke sig om en ekstra gang, inden hun svarer børnene.