Sådan arbejde vi med ICDP i Rebild Dagpleje

Hvorfor denne metode?

I Rebild Dagpleje ønsker vi at arbejde ICDP som den grundlæggende pædagogiske tilgang. Vi har arbejdet med ICDP siden 2014, hvor alle dagplejere var på kursus, og i 2017-19 forventes alle dagplejere og dagplejepædagoger at være uddannet i ICDP tilgangen. Der lægges desuden en implementeringsplan for, hvordan vi fremadrettet arbejder videre med tilgangen, således at vi får "holdt gryden i kog".

Formålet med uddannelsen er, at udvikle den voksnes relations kompetence med henblik på, at forbedre samspil og relationer mellem voksen og barn, og i de voksen til voksen relationer, som vi indgår i, både som dagplejere og dagplejepædagoger. Vi ønsker med tilgangen, at igangsætte læreprocesser i dagplejen, som kan bidrage til, at kvalificere  dagplejers og dagplejepædagogs samspil og relationer med den enkelte.

 

Hvad er ICDP?

ICDP er en forkortelse af International Child Development Program, og er et pædagogisk program, der bygger på nyeste forskning inden for relations- og tilknytningsteorier. Kort fortalt går tilgangen ud på, at barnets trivsel og udvikling er afhængig af gode samspil og relationer med både børn og de nære voksne. Det handler om, som voksen, om at se barnet indefra og se sig selv udefra. Der er tale om et såkaldt sensitiveringsprogram (evnen til at kunne sætte sig i et andet menneskes sted), hvor målet er, at forbedre de voksnes evne til at møde børnene på deres egne præmisser, både på det følelsesmæssige plan og på det erkendelsesmæssige/kognitive plan.

En anerkendende tilgang i pædagogikken er omdrejningspunktet og understøtter barnets inklusion i fællesskabet. Intet barn er et problem i sig selv. Når børn er i vanskeligheder, så har den voksne ALTID ansvaret.

ICDP´en som pædagogisk arbejdstilgang forventer og antager at børns udvikling og læring helt afhænger af de voksne, der omgiver dem. Derfor er det også oplagt at fokusere på dagplejers kompetencer, når man vil forbedre den pædagogiske praksis. Og derfor ligger ”bolden”/ansvaret altid hos de professionelle – og ikke hos barnet.

ICDP-træningsprogrammet omfatter bl.a. brug af video. Dagplejerne kan alene eller sammen med kollegaer eller med dagplejepædagogen optage videosekvenser af deres pædagogiske praksis. Videosekvenserne kan dagplejer diskuterer og analyserer sammen med deres dagplejepædagog eller få respons fra denne fra deres kollegaer, med henblik på at udvikle dagplejers pædagogiske relations kompetence, og dermed i sidste ende at hjælpe børnene på vej til at blive kompetente til at kunne indgå i de sociale sammenhænge og være i trivsel.

Denne video illustrerer og fortæller, hvordan man som omsorgsperson arbejder med ICDP´en :

https://youtu.be/-6JBllnu7jM

 

 

 

Kontakt

Rebild Dagpleje
Hobrovej 110
9530 Støvring
Tlf. 99 88 78 03
Mail: dagplejen(at)remove-this.rebild.dk
(Obs.: (at) = @ når du skriver mailadressen)


Dagplejen kan kontaktes:
Mandag-torsdag kl. 13-15
Fredag               kl. 13-14

Guldkorn

En lille sjov episode i et dagplejehjem. Dagplejer har to drenge, som bruger megen tid på at diskutere, hvis der er hvis. "Det er min", lyder det mange gange og dagplejer siger hver gang, at man skal dele. Hun og børnene skal bage en dag og børnene er med ude i det store skab for at finde en pose mel. Jonathan får øje på en pose chips på hylden og siger, at han vil smage. "Nej, det er min" siger dagplejeren, hvorpå den lille rod kigger på hende og siger bestemt; "vi skal jo dele".
Så næste gang vil dagplejeren tænke sig om en ekstra gang, inden hun svarer børnene.