ICDP´en arbejder ud fra 8 samspilstemaer, som ser således ud: