Forældresamtaler

Som forældre i Rebild dagpleje har du altid mulighed for at bede om en samtale med din dagplejer og evt. med deltagelse af en dagplejepædagog.

Når dit barn er omkring to år vil I, som forældre, blive tilbudt en samtale mellem jer og dagplejeren.
Samtalen har til formål at give informationer omkring barnet og have en dialog hvor indholdet mere uddybende end hverdagsinformationerne. Der er tid til at fordybe jer sammen i barnets kompetencer og færdigheder, og sikre barnet gode betingelser i overgangen til børnehaven.

Mødet vil foregå i middagsstunden, og have en varighed på ca. 1 time.

Tavshedspligt
Dagplejeren har pligt til at tale med dagplejepædagogen om alle forhold, der gør sig gældende vedrørende barnets trivsel.
Dagplejeren samt personalet på dagplejekontoret har tavshedspligt med hensyn til oplysninger om barnets og forældrenes private forhold. Dette gælder også efter at barnet er udmeldt og ligeledes efter at personalets arbejdsforhold er ophørt.

Meddelsespligt
Dagplejere og dagplejepædagoger er omfattet af sevicelovens bestemmelser om meddelsespligt, hvorefter den som får kendskab til, at et barn under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling, eller lever under forhold der bringer dets sundhed eller udvikling i fare har pligt til at underrette det sociale udvalg jvf.serviceloven.