Gæstepleje

Hvis jeres barns dagplejer har fri, er på kursus eller er syg, bliver I tilbudt gæstepleje til barnet enten hos en anden dagplejer eller i vores gæstehus.
Intet barn har fast gæstepleje, men vi tilstræber, at barnet kommer til så få dagplejere som muligt.
Da vi først og fremmest skal bruge de gratis pladser dvs. pladser ved dagplejere som ikke har indskrevet fire faste børn, kan I ikke forvente, at jeres barn kommer hos den samme dagplejer hver gang.

Politisk er der vedtaget følgende principper for gæstepleje:
- Først benyttes de gratis pladser (ledig 4. barns plads) i en afstand af 10 km fra hjemmet,
- derefter vil I få tilbudt en 5.barns plads ved en af dagplejerne i legestuegruppen eller i nærområdet.

Det er jeres egen dagplejer, der giver besked om, hvor barnet skal i gæstepleje og for at der ikke laves for meget om, får I først besked 2 dage før. Ved længere varende ferier dog gerne 1 uge inden.
Sker det, at I ikke ønsker at benytte gæsteplejetilbuddet, er det vigtigt, at I giver besked om det til dagplejeren, gæstehuset eller dagplejekontoret hurtigst muligt.
I må benytte jeres faste dagplejers åbningstid i gæstedagpleje.

Dagplejers sygdom og raskmelding

Hvis jeres dagplejer er syg, vil I mellem kl. 06.00 og 07.00 om morgenen blive ringet op af en dagplejepædagog og få tilbudt en gæsteplads.
I har pladsen ved gæsteplejeren eller i gæstehuset, indtil I hører andet fra kontoret eller fra gæsteplejeren. Har I sagt nej tak til gæstepleje, men alligevel får brug for det, er I altid velkomme at kontakte dagplejekontoret. Så finder vi en løsning.
Det er meget vigtigt, at vi har alle jeres mobil numre og/eller fastnet nummer, så vi kan kontakte jer så tidligt som muligt om morgenen.
Husk at aflytte jeres telefonsvarer for evt. indtalt besked fra dagplejekontoret, inden I tager hjemmefra om morgenen.
Når dagplejeren igen er klar til at arbejde, får I besked fra gæsteplejeren eller fra kontoret.

Ferie og fridage

Det kan opleves, som om dagplejeren  har mange fridage. Bl.a på grund af en arbejdsuge på 48 timer optjener dagplejeren yderligere 6 fridage ud over de 6 ferieuger.
Vi ønsker desuden at yde en god og kvalificeret pasning af børnene. Derfor får dagplejeren også tilbud om relevante kurser, så de kan følge med  udviklingen og dygtiggøre sig løbende på det pædagogiske område.
Der afholdes også aftenmøder som dagplejeren er forpligtiget til at deltage i. Dette giver også anledning til, at dagplejeren skal afspadsere og dermed tilbydes børnene gæstepleje.

Lukkedage 

Dagplejen har lukket Grundlovsdag samt den 24. december. Den 31. december har dagplejen nødåbent.
Dagen efter Kr. Himmelfartsdag samt dagene mellem jul og nytår har dagplejen åbent efter behov.
Her kan I ikke forvente at få passet jeres barn i lokalområdet men få tilbud om koordineret pasning ved dagplejer i kommunen og/eller i Dagplejens Gæstehus. 
I uge 8, uge 42, dagene før påske og i sommerferien er der pasning efter principper som ved almindelig gæstepleje.
Ferie og fridage planlægges i et samarbejde mellem forældre og dagplejer.