Hvad er babytegn og hvordan kan det bruges

BABYTEGN

I Rebild Dagpleje er 2 legestuegrupper ( Skovtroldene og Girafferne) med i et 3 årigt projekt sammen med talepædagogerne om at lære børnene babytegn.

Formålet med dette er at give børnene bedre mulighed for både at blive forstået og at kunne udtrykke sig, og dermed mindske de frustrationer børn oplever, når de kun har et sparsomt eller intet verbalt sprog.

Hvorfor babytegn?

Når barnet er 6-8mdr gammelt, viser det os atdet gerne vil lære det talte sprog at kende. Men da mundmotorikken endnu ikke er udviklet dertil, lykkes det ikke at tale "rent". På dette tidspunkt kan barnet allerede mestre fagter, det peger og det "siger" slut med hænderne.  
Det viser sig at børn der bruger babytegn får et større ordforråd og en bedre sprogforståelse end børn der ikke bruger tegn. Når barnets talte sprog udbygges aftager brugen af tegn.

Hvad er babytegn ?

Babytegn er en kombination af mimik og sprog og kan introduceres for barnet fra det er 7-9 mdr.
Det skal understøtte det talte sprog, og give barnet et redskab til at svare eller selv starte en samtale, før det har et egentlig talesprog. Da tegnene skal være med til at hjælpe barnets talesprog på vej er det vigtigt, at de altid ledsages af tale.

Projekt forløb:

Dagplejerne har haft besøg af talepædagogerne både hjemme og i legestuen.
Dagplejerne har indtil nu lært ca 30 enkle tegn, som de bruger sammen med børnene. Forældrene er introduceret til projektet og fået muligheden for også at lære tegnene.
Der er mange positive erfaringer med babytegn, men der findes ingen veldokumenteret undersøgelser, derfor laver talepædagogerne undervejs små enkle screeninger af børnene, når de er henholdsvis 1, 2 og 3 år ved at lade børnene fortælle hvad de ser i en billedbog.
Talepædagogerne vil fremover også besøge dagplejerne for at støtte op om brugen af tegnene i samværet med børnene i hverdagen.

Dagplejepædagogerne vil ligeledes følge projektet tæt med henblik på at give flere dagplejere mulighed for at lære babytegn så de på denne måde kan optimere børnenes tilegnelse af sproget.

 Litteratur hvor der kan læses mere om babytegn:

 www.spiresprog.dk

 www.mor-far.dk/babytegn.dk

 www.smaategn.dk

 www.babytegnprog.dk

www.tegnsprog.dk - på denne side kan I finde tegn for mange ord

Bøger:

Vibeke Manniche: Babytegn

Børnebøger:

Line fagerholt: Mine første tegn

Mie R. Svane: Tot kan tegn

Mie R. Svane: Små fingre fortæller

Bodil Nederby: Rasmus bygger tårn

Rasmus fodrer ænder

Rasmus får vasket hår

Rasmus brænder tungen

Rikke cykler

Rikke spiser

Rikke gynger

Rikke fejer

DVD`er: Tal med tegn og Babytegnsprog

 

Du kan se talepædagogernes folder om babytegn her

Læs artikel fra Nordjyske om arbejdet med babytegn i dagplejen